2016

Modernizacja i rozwój miejskiego systemu ciepłowniczego w Białymstoku, Podlasie – Wizje przemian i rozwoju, Fundacja promocji rozwoju Podlasia, Białystok 2016, Świątecki Michał.

Korzystna jest konkurencja, która prowadzi do optymalizacji kosztów, Wystąpienie: XXIII Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników, portal www.kierunekenergetyka.pl, Świątecki Michał.

2015

Czy ciepłownictwo się opłaca?, Wystąpienie: XXII Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników, portal www.kierunekenergetyka.pl, Świątecki Michał.

2014

Świątecki Michał, Wojciech Żmiejko Doktorzy od sieci – Doświadczenia MPEC Białystok w ocenie funkcjonowania sieci cieplnej, Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 7/2014

Świątecki Michał, Mariusz Górski Recepta na dotację, Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 6/2014

2013

Świątecki Michał, Sześć kroków do sukcesu, Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 4/2013

2012

Świątecki Michał, Bruzgo Piotr, Odsiarczanie, które się opłaca – 15 lat doświadczeń MPEC z metodą mokrą magnezową Energetyka, Cieplna i Zawodowa nr 9/2012

Świątecki Michał, Sienkiewicz Paweł, Awarie na alarm, Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 7-8/2012

Świątecki Michał, Bruzgo Piotr, Nerka na poprawę jakości wody , Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 6/2012