testowy

sieci cieplne; węzły cieplne; system ciepłowniczy; przyłączenie do sieci; usługi inżynierskie;
optymalizacja kosztów; ogrzewanie; ciepłownictwo; ogrzewnictwo; usługi doradcze; audyt
energetyczny; audyt remontowy; świadectwo energetyczne; instalacja grzewcza; analiza pracy sieci;
program pracy sieci; optymalizacja pracy; konsultacje;